Wulven / Oud Wulven / Het Rondeel


Voldoet aan definitie
voldoet
Wikipedia
Kastelenlexicon
Rijksmonumentnr
Postcode
3990 CA
Adres
Koedijk 1
Plaats
Houten
Gemeente
Houten
Provincie
Utrecht
Commentaar? hier
Toegankelijk
Niet toegankelijk
Coördinaten RD x - y
137,900 - 449,310
Coördinaten dec nbr -ol
52.0319790 - 5.1379390
Datum gegevens
vr 21 augustus 2015

Video:

YouTube

Kastelen in de omgeving

in de omgeving

Locatie:

Aan de oostzijde van Houten tussen A27 ligt een boerderij. Direct noordwestelijk van de boerderij liggen de grachtresten van kasteel Wulven.

Etymologie:

Ontleend aan de naam van het geslacht van Wulven.

Huidige middeleeuwse toestand:

Een brede gracht met een rond eiland. In de boerderij (restaurant) is de wapensteen gemetseld. Voor de boerderij staat nog het 18e eeuwse pijlers.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1296
Typologie
Woontoren
Zichtbare toestand:
Grachtenrestant
Dit kasteel is waarschijnlijk een opvolger van het zuidelijker gelegen kasteel 't Rondeel.
Typologie tekst:
Oorspronkelijk waarschijnlijk een woontoren.

Gesticht in 1296 door Ernst van Wulven. Het is niet uit een tekening of opgraving bekend hoe het middeleeuwse kasteel eruit moet hebben gezien.
Van de tekening van Roelant Roghman zien we het kasteel in 1650. Het kasteel op deze tekening toont een nieuw opgetrokken kasteel uit de 16e eeuw.

Bezitgeschiedenis:

Ernst van Wulven droeg het kasteel in 1296 direct op aan graaf Floris van Holland. Dit zinde de bisschop van Utrecht allerminst. In de 14e eeuw werd het kasteel met de grond gelijk gemaakt. Ernst van Wulven liet het kasteel herbouwen. Via zijn dochter Clementina, kwam het kasteel in de familie van Lockhorst. In 1362 gingen de nazaten zich ook 'van Wulven' noemen.

Publicaties:

Hermans, Taco - Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, 2016 -- blz 351-352 (met illustratie)
Wttewaal, O. - Kastelen en kasteelterreinen in Houten, 1998 -- blz 35-49
Dockum, van S.G. - Houten : Het Rondeel (Wulven), 1997 -- blz 45-
Mark, van der René - Omgrachte hofsteden in Zuid-Utrecht, 1996
Wttewaal, O. - Wulven, 1995 -- blz 496-499
meer...