Unia State


Bestemming
Recreatie
URL Historisch
Wikipedia
Rijksmonumentnr
Plaats
Beers
Gemeente
Littenseradiel
Provincie
Friesland
Commentaar? hier
Toegankelijk
Gehele jaar
Coördinaten RD x - y
178,000 - 574,620
Coördinaten dec nbr -ol
53.1566720 - 5.7322560
Datum gegevens
za 20 juni 2009

Functies:

museum
trouwlocatie

Toelichting functie(s):

In het stalen skelet die de contouren van Unia state weergeven, kan worden getrouwd.

Kastelen in de omgeving

in de omgeving

Huidige middeleeuwse toestand:

Van Unia state rest nu niet meer dan het poortgebouw.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
15e eeuw, 4e kwart
Zichtbare toestand:
Ruïne

Bezitgeschiedenis:

omstreeks 1400 laat Keympe van Unia in Leeuwarden het Uniahuis bouwen. In een schrijven over “Leeuwarden als hoofdstad van Friesland onder de Saksische regering” staat: nu had in het begin van die eeuw een edelman Keimpo Unia, later Grietman van Leeuwarderadeel, een sterk kasteel laten bouwen. Het wordt beschreven als een “huys of slot ende schoon getimmerd van playsance, genoegh starck uit het water opgewracht of door eene gracht omgeven, ja het werd zelfs voor de schoonste en sterkste van alle stinzen der stad Leeuwarden gehouden!
Maar het waren roerige tijden en de families die rondom Leeuwarden woonden in sterke stinzen hielden zich volop bezig met de politieke machtsverhoudingen in die tijd.
Een groot deel van de familie van Unia was aanhanger van de Schieringer partij. De Leeuwarders waren meer gecharmeerd van de Vetkoperse partij. Het was allemaal heel onduidelijk hoe het een en ander in elkaar zat: de Schieringers waren vaak voorstander van de Friese vrijheid en de Vetkopers waren soms genegen om vreemde overheersing te accepteren.
Maar ook de Schieringers waren hier niet wars van als het zo uit kwam. Zo gebeurde het dat Albrecht van Saksen een van zijn veldheren stuurde om orde op zaken te stellen, Graaf Willebrord von Schaumburg. Met Aucke en Werp van Unia wordt overeengekomen dat zij het Uniahuis tijdelijk afstaan aan de graaf en zijn kornuiten voor onderdak. De hertog blijkt
andere plannen te koesteren want door zijn toedoen en het gevoel van verraden te zijn van de Leeuwarders wordt het Uniahuis met de grond gelijk gemaakt.

Publicaties:

Janssen, Hans Louis - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996
Verpoorte, A. - Het stinsterrein van Uniastate (Beers, Friesland), 1993
Aa, van der A.J. - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.11 391