KastelenInNederland.nl

Westhove / Westhoven

Heden ten dage...

Adres
Duinvlietweg 8
Postcode
4356 ND
Plaats
Oostkapelle
Gemeente
Veere
Provincie
Zeeland
Coördinaten RD x - y
025,676 - 399,533
Coördinaten dec nbr -ol
51.569872 - 3.5219
Toegankelijk
Niet Toegankelijk
Commentaar? hier
Datum gegevens
ma 11 maart 2013
Geraadpleegd (12 mnd)
331
 

Locatie:

Ongeveer halverwege de weg Oostkapelle-Domburg op Walcheren, even ten noorden van de weg, ligt het kasteel Westhove.

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

jeugdherberg
jeugdherberg

Over van middeleeuwse toestand:

Na verwoesting in 1572 van het grootste deel van het middeleeuwse kasteel (behalve de torens) is vermoedelijk in de 17de eeuw het kasteel in twee bouwlagen baksteen herbouwd; in de 18de eeuw is het kasteel tot een U-vormige plattegrond uitgebreid, met daarin opgenomen twee 15de eeuwse hoektorens; deze torens dragen tentdaken met windwijzers; de oostelijke hoektoren is gedekt met gesmoorde pannen, de westelijke door leien; het zadeldak van de middenpartij is aan de noordzijde eveneens met leien gedekt, de overige aansluitende daken van het samengestelde dak zijn gedekt met gesmoorde pannen; de oostelijke hoektoren is van kantelen voorzien en van een boogfries. Ten zuidoosten (als vleugel toegevoegde) aanbouw van één bouwlaag, daterend van omstreeks 1900. Ten zuidwesten in de 16de eeuw toegevoegde vleugel van twee bouwlagen; de westelijke hoektoren is in de 16de eeuw verhoogd. [Monumentenregister, 507929]

Zware ronde toren uit 1450. Fraai intact kasteel met een U-vormige plattegrond grotendeels 16e eeuws. De oostvleugel is uit de 17e eeuw.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
13e eeuw, 3e kwart
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen

Bezitgeschiedenis:

Van de 13e tot in de 16e eeuw was het slot eigendom van de abten van de Middelburgse abdij. Bisschop Nicolaas de Castro schreef in 1562 over zijn bezit: ‘Een zeer aangename plaats, waar alles heel smaakvol en voortreffelijk is ingericht. Dat huis heeft heel mooie kamers en wandelplaatsen, die goed genoeg zouden zijn om een prins te ontvangen.’ Dat laatste is dan ook diverse malen gebeurd. Zo verbleef graaf Floris V er in 1290, was Karel de Stoute er in 1460, Filips de Schone in 1500 en kwam Karel V er zelfs diverse malen (in 1515 en 1540).
Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog veroverden de Watergeuzen het kasteel. Daarbij ging een groot gedeelte (onder meer de achterzijde en de beide zijvleugels) door brand verloren.

Verwijzingen

Wikipedia
Kastelenlexicon
Rijksmonumentnr
 

Publicaties:

Rob Gruben - Westhoven en de Romeinse brug, 2017 -- blz 17 (met illustratie)

J.J.B. Kuipers - Overige kastelen in Zeeland, 1998 -- blz 97-105

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

D. Kransberg - Kastelengids van Nederland, 1979 -- blz 179 (met illustratie)

J.P. van den Broecke - Middeleeuwse kastelen van Zeeland, 1978 -- blz 49 (met illustratie)

J. van Lennep - Merkwaardige kastelen in Nederland eerste serie deel I, 1854

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.12 333