KastelenInNederland.nl

Zuidewijn / De Stenen Camer / 't huys te Vrijhoeve

Heden ten dage...

Adres
Hogevaart 60
Plaats
Sprang-Capelle
Gemeente
Waalwijk
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD x - y
128,000 - 411,000
Coördinaten dec nbr -ol
51.6849 - 5.01451
Commentaar? hier
Datum gegevens
zo 20 april 2014
Geraadpleegd (12 mnd)
1830
 

Locatie:

Locatie mij niet exact bekend.

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

Het huidige huis stamt uit het einde van de 16e eeuw.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet niet, niet verdedigbaar
 

Etymologie:

De oorspronkelijke betekenis is Zuiddijk een dijk die in betreffende heerlijkheid van Noord naar Zuid liep.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
15e eeuw
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen
Bron: Oorspronkelijk een 15e eeuwse edelmanswoning, genaamd Zuidewijn. Dit huis is in 1421 tijdens de Elisabeths vloed verwoest. De naam Zuidewijn ging over naar een gespaard kasteel 'De Stenen Camer'.

Bouwgeschiedenis:

De voorganger van het huidige kasteel Zuidewijn was waarschijnlijk gelegen ten Westen van Drongelen en ten zuiden v/d Oude Maas en ten noorden van Waalwijk. De kunstmatige loop v/d huidige Maas ten Noorden van Waalwijk is omstreeks 1900 gegraven. [mededeling J.A. de Roy van Zuidewijn]

Bezitgeschiedenis:

Het huis is ruim 500 jaar in familiebezit vanaf van der Merwede ( vererfd door diverse families en nooit ver- of gekocht).
Een bijzonderheid is dat een voorvader ridder van der Merwede als kruisridder heeft meegedaan aan het beleg van Constantinopel in 1280? .
Sinds eind 18e eeuw in de familie – de Roy ( van Binckhorst ) – gekomen door huwelijk met een Montens ( v. Suydewijn), haar moeder was een – van Niel –.
De nazaten noemen zich – de Roy van Zuydewijn.
[mededeling J.A. de Roy van Zuidewijn]

Verwijzingen

Wikipedia
Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Esther Becx - Kastelengids van Noord-Brabant, 1999 -- blz 160-162 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 161

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 297 - 299

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.XIII 296