KastelenInNederland.nl

Kasteel en klooster gevonden


Een Alkmaars archeologenteam heeft enkele prachtige ontdekkingen gedaan. Zo hebben ze het terrein waar het middeleeuwse kasteel Middelburg stond, in kaart gebracht en hebben ze een klooster ontdekt dat tot nog toe alleen uit verhalen bekend was. En dat zonder ook maar één steen om te keren. Over een week gaan ze terug voor een tweede onderzoeksronde.

Bij het grondonderzoek in opdracht van de gemeente Alkmaar werd gebruik van een aantal technieken waarmee ze in de grond konden kijken zonder deze te vernietigen of verplaatsen. Magnetometrie, grondradar en EMI (Elektromagnetische Inductie), dankzij een combinatie van deze drie technieken slaagdende archeologen erin de funderingen van de eeuwenoude gebouwen in kaart brengen. 

Veel meer ontdekt
Stadsarcheoloog Nancy de Jong is enthousiast over de vondsten: "We wisten dat de Middelburg ergens in deze omgeving lag. Het belangrijkste bewijs daarvoor was een tekening van Renaud - een beroemde hoogleraar kastelenkunde - uit 1942 van het kasteel. Dat we de locatie nu hebben bevestigd, is al fantastisch. En we hebben nog veel meer ontdekt. Zo is het kasteel veel groter dan we eerder dachten. Ook de vorm wijkt af."

Bron: Alkmaars Dagblad


meer info