Kastelen In Nederland.nl

Wordt zichtbaar


De omgeving rondom kasteel De Binckhorst wordt binnenkort onder handen genomen. Het Poortgebouw dat voor het kasteel staat, wordt eind 2017 gesloopt. Daarvoor in de plaats komt al volgend jaar een tuin terug. Kosten: bijna een half miljoen euro.

Met de ingreep wordt het kasteel dat al in de veertiende eeuw werd bewoond ook weer zichtbaar vanaf de Binckhorstlaan. Bovendien ontstaat zo ook een betere verbinding met het groen van de begraafplaats St. Barbara aan de andere kant van die straat. De kasteeltuin wordt straks aan weerszijden ontsloten door twee nieuwe bruggen. De hoofdentree naar de kasteeltuin wordt gemarkeerd door de toegangspoort waarin de naam ‘Binckhorst’ prijkt. De plantvakken in het gras worden gevuld met een “rijkdom aan bloemen en grassen”, aldus de ontwerpers van de tuin.

bron: Den Haag FM


meer info